Zwemclub na de zwemschool

Uw kind heeft het brevet van barracuda behaald en is naar groep 4 overgegaan. Vanaf nu zwemt hij/zij bij de Zwaardvissen, het allerlaatste groepje van de zwemschool. En wat daarna, zal u misschien denken? Kan mijn kind dan nog verder blijven zwemmen? Natuurlijk!

Naast de zwemschool heeft Aegir nog 2 zwemgroepen:

 • BEST : gelicentieerde wedstrijdzwemmers
 • Ijsberen (recreanten) : kinderen / volwassenen die louter voor hun plezier verder zwemmen

 

WIE BESLIST IN WELKE GROEP UW KIND VERDER ZWEMT?

Als ouder geeft u natuurlijk de toelating of uw kind al dan niet verder zwemt. Als uw kind interesse vertoont om wedstrijdzwemmer te worden, mag u dit aan de lesgevers melden. Het zijn de lesgevers/trainers die bepalen wanneer uw kind naar de volgende groep overgaat. Het zijn ook zij die beslissen of dit naar de wedstrijdzwemmers of naar de recreanten zal zijn. Waarom de lesgevers/trainers deze beslissingen nemen en niet u als ouder, wordt duidelijker bij de uitleg over het wedstrijd- of recreatiezwemmen.

BESTZWEMMERS OF WEDSTRIJDZWEMMERS.

Onze wedstrijdzwemmers behoren tot het Brabant East Swimming Team (BEST). Onder deze naam nemen zij deel aan officiële wedstrijden. Ze trainen hard én veel om hun tijden steeds te verbeteren. De trainers/lesgevers bepalen welke kinderen bij BEST mogen zwemmen. Zij spreken u aan als ze in uw kind een toekomstige wedstrijdzwemmer herkennen of nemen uw vraag om wedstrijdzwemmer te worden in beraad. Een aantal voorwaarden zitten alvast in hun, maar ook best in uw, achterhoofd:

 • Bij de zwaardvissen heeft uw kind bewezen graag wedstrijden te zwemmen, door op regelmatige basis deelgenomen te hebben aan Splash-en/of niet-licentie wedstrijden.
 • De resultaten en houding van uw kind, tijdens deze wedstrijden, voldoet aan de verwachtingen van de lesgevers.
 • Uw kind traint bij de zwaardvissen 2 keer per week.
 • Bij BEST trainen de kinderen minstens 3, best 4 keer 1.5u per week.(Hou er rekening mee dat dit kan oplopen tot 5 à 9 keer per week als er zeer goede tijden gezwommen worden).
 • Best volgen de kinderen 1 uur lichaamsscholing per week; enerzijds om blessureleed te voorkomen en anderzijds om aan kracht en soepelheid te winnen. Thuis worden dagelijks deze oefeningen uitgevoerd, evenzo voor elke training en wedstrijd.
 • Tijdens de vakantieperioden zijn er nog eens extra trainingen of stages.
 • Men neemt minstens deel aan 6 officiële wedstrijddagen per jaar.
 • Men verwacht van de kinderen een sportieve instelling met een gedreven wil om zich telkens te verbeteren. De kinderen kunnen de spanning van het wedstrijdzwemmen aan.

Dit vraagt niet alleen van de kinderen een grote inzet; ook u als ouder moet hier een niet te onderschatten inspanning voor leveren: tijdig op elke training aanwezig zijn, verplaatsingen naar de wedstrijden en lichaamsscholing, aankoop extra trainingsmateriaal, ... En natuurlijk ook uw kind motiveren en steunen als het tijdens trainingen en wedstrijden wat moeilijker gaat.

DE RECREANTEN.

De kinderen en jongeren die graag zwemmen zonder deel te nemen aan officiële wedstrijden, zwemmen bij de recreanten. Zij trainen 2 keer per week 1 uur om hun stijl en tijden te verbeteren. Voor elke training krijgen ze lichaamsscholing als droge opwarming aangeboden. Ze nemen niet deel aan officiële wedstrijden, maar kunnen (indien gewenst) wel deelnemen aan Splash-of niet-licentie wedstrijden. Onze wat oudere recreanten krijgen de kans om opleidingen te volgen, bv om zelf zwemles te geven of om het redders diploma te behalen.

WANNEER GAAT UW KIND VAN DE ZWAARDVISSEN NAAR BEST OVER?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren:

 • De nodige zwemvaardigheden moeten behaald zijn.
 • Men verwacht dat uw kind minstens 3 trainingen per week van 1.5u aankan.
 • Uw kind zwemt snel genoeg om over te gaan. Soms is het beter langer als Zwaardvis te zwemmen en de snelste van deze groep te zijn dan in de baan van de recreanten of wedstrijdzwemmers voortdurend gedubbeld te worden.
 • De trainers/lesgevers voelen dat uw kind plezier beleefd in het verleggen van zijn/haar grenzen: men wil sneller en beter.
 • Er moet plaats genoeg zijn in de banen van BEST. Bij plaatsgebrek, wordt in de baan van de Zwaardvissen een extra inspanning van uw kind gevraagd en harder getraind in afwachting van de overgang naar BEST-zwemmer.
 • Als voorbereiding op de overgang van de zwaardvissen naar Best is er bovendien de mogelijkheid om tot 4 keer per week te komen zwemmen voor een beperkte duur van maximaal 4 maanden en enkel wanneer aangegeven door de hoofdtrainer.

 

EN DE OVERSTAP NAAR DE RECREANTEN?

Na bereiken van de nodige zwemvaardigheden kan de trainer besluiten uw kind naar de recreanten te laten overgaan. Ook hier geldt voor Diest weer als voorwaarde dat er plaats genoeg moet zijn en uw kind in die baan, mits wat aanpassingen aan zijn/haar trainingsschema, kan volgen.

DE TUSSENSTAP:

In realiteit is niet alles duidelijk zwart of wit. Voor de kinderen waar men niet zeker van is of ze de zware trainingen van BEST al aankunnen, maar die duidelijk gemotiveerd zijn en hard werken, bestaan de pre-licentiezwemmers. Gedurende een tijdje krijgen deze kinderen aangepaste BEST trainingen. Dit geeft de trainers de kans de mogelijkheden van de kinderen beter te leren kennen. Anderzijds kunnen de kinderen aan hun uithoudingsvermogen werken zonder steeds gedubbeld te worden. Na een tijdje wordt dan beslist door de trainers of BEST zwemmen mogelijk is of zwemmen bij de recreanten eerder aangewezen is.

TOT SLOT:

We hopen dat u hiermee wat meer zicht hebt gekregen op onze verdere clubwerking. Weet dat u uw wensen steeds kenbaar mag maken aan de lesgevers/trainers maar dat het uiteindelijk de lesgevers/trainers zijn die bepalen wanneer en in welke baan uw kind verder kan zwemmen.